Maaring kontrolin ng maramdaming pagkain ang iyong buhay at kalusugan. Lahat tayo ay may mga pagkakataon na titingin tayo sa pagkain dahil tayo ay nababalisa, nai-istres, nabo-boring o nalulungkot. At narinig na nating lahat ang maaliw na pagkain (comfort eating). Mula sa aking pananaw ang pagka-maramdaming pagkain ay isa sa mga pinakamalaking  salarin ng “yo-yo na pagdi-diyeta” para sa maraming dahilan.

Ang pagkain dahil sa mga nararamdaman ay isang labanan na maraming mga babae ang hindi nananalo. At iyan ay hindi dahil sa ayaw niya (ang babae), kundi dahil sa hindi niya alam kung paano. Hindi niya maunawaan kung paano niya sugurin ang kanyang mga gatilyo, at hindi niya namamalayan na ang kanyang mga gawi sa pagkain ay nakokontrol sa walang malay na antas. 534543222

Ito ay kritikal para sa paglipat ng kaisipan na mangyari bilang ito ay nau-ugnay sa maramdaming pagkain. Ngunit ito ay hindi lang paglilipat ng kaisipan, ito rin ay tungkol sa pagkilala ng mga hindi malusog na gawi at papalitan nag mga ito ng mga tamang pag-uugali. Ang maramdaming pagkain ay hindi isang bagay na walang pagkatalo. Maari itong lupigin at maari itong matalo sa pamamagitan mo. Ang unang bagay na dapat mong gawin ay magpasya na gusto mong mamuhay ng mas maligaya at malusog na buhay. Panglawa, gumawa ng plano. At pangatlo, manatili sa plano. Ngayon siyempre hindi ganyan lang kadali, ngunit kasama ng paniniwala, ang tamang suporta at ispiradong gabay magagawa mo ito.

Hindi ba panahon na upang maranasan mo ang isang tagumpay sa iyong mga gawi sa pagkain? Hindi panahon na upang pakawalan ang hindi mapipigilang  tiwala sa sarili? At hindi ba panahon nang ikaw ay mabuhay na mas maligaya? Tumanggi kang talunin ng maramdaming pagkain, kontrlin mo at maging matagumpay ka sa maramdaming pagkain. Isipin mo nalang kung paano  magbabago ang iyong buhay kapag sa wakas ay mapagtagumpayan mo ang maramdaming pagkain ng minsan para sa lahat.