Ano ang kailangan mong gawin para puksain ang mga parasitiko sa iyong katawan?

Ang mga parasitiko ay mga organismong nabubuhay sa katawan ng isang host. Kinokonsumo ng mga ito ang nutrisyong nakalaan sa “host”, nilalason ng kanilang mga dumi ang katawang pinaninirahan, at sinisira nila ang kondisyon ng mga organong panloob. Dahil dito, naaapektuhan ang kalusugan ng katawan at madalas na nagreresulta ito sa mga kronikong karamdaman. Kaya kung nais mong manatiling malusog, kailangan mong puksain ang mga parasitiko sa lalong madaling panahon!

Paano ko malalaman kung may mga parasitiko ako?

Basahin mo nang mabuti ang sumusunod na listahan at lagyan ng tsek ang mga sintomas na mayroon ka:

(Mainam kung mase-set ng mouse ang mga puntos)

 • Mga reaksiyon sa alerhiya (mga pantal, sipon);
 • Madalas na pagkakaroon ng sipon (pamamaga ng tonsil, pagbabara ng ilong);
 • Kronikong pagkapagod (kahit hindi mabigat ang gawain);
 • Madalas na pananakit ng ulo;
 • Tibi o pagtatae;
 • Madalas at nakakairitang pananakit ng mga kasukasuan at kalamnan;
 • Pagkabalisa, kawalan ng tulog;
 • Maitim na paligid ng mga mata at namamagang ilalim ng mga mata;
 • Tagihawat at itim na batik;
 • Lumakas o huminang gana sa pagkain

Kung mayroon kang 1-2 sintomas sa listahang ito, kailangan mong sumailalim sa masinsinang pagsusuri ng doktor at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang impeksiyon.

Naintindihan ko na! Ano ang gagamitin ko para mapuksa ang mga parasitiko sa katawan ko?

May ilang pamamaraan upang mapuksa ang mga parasitikong bulate sa iyong bituka. Bago isagawa ang isa sa mga ito, kailangan mo munang kumonsulta sa espesyalista upang maiwasan ang maaaring mga komplikasyon.

 • Tradisyonal na medisina
 • Pamamaraang hindi nangangailangan ng operasyon
 • Homeopatiya
 • Halamang-gamot
 • Natural na makabagong paghahanda

Ano-ano ang mga kabilang sa tradisyonal na medisina?

Kabilang sa pamamaraang ito ang pagkonsumo ng lahat ng uri ng mga likidong may halong halaman, mga timpla, o mga enema, halimbawa nito ang inuming may sibuyas o enema na bawang.

Inumin na may sibuyas:

 1. Lagyan ng tinadtad na sibuyas ang kalahati ng 1.5-litrong sisidlan
 2. Pagkatapos ay punuin ang sisidlan ng tubig
 3. Hayaang nakababad ang sibuyas sa loob ng 10 araw
 4. Uminom ng isang kutsara nito dalawang beses sa isang araw bago kumain.

Enema na bawang:

 1. Tadtarin ang 5-6 piraso ng bawang, ilagay sa sisidlang may 15 ml na tubig, at pakuluan
 2. Hayaang lumamig ang timpla sa temperatura ng katawan at ipasok sa tumbong sa pamamagitan ng enema.
 3. Gawin ang pamamaraang ito araw-araw sa loob ng 2 linggo, at kung kinakailangan, ulitin ito sa susunod na dalawang linggo.

Pamamarang walang operasyon: mga rekomendasyon ng doktor

Upang mapuksa ang mga bulate, inirerekomenda ang mga medikasyon tulad ng Pyrantel, Albendazole, atbp. Ang medikasyon ang itinuturing na pinakamabisang pamamaraan sa paglunas; ngunit maraming gamot mula sa parmasiya ang hindi lamang pumapatay sa mga parasitiko at sa kanilang mga itlog, kundi lumalason din sa katawan ng tao. Madalas, kinakailangang ibalik ang dating kalusugan ng katawan pagkatapos ng medikasyon.

Homeopatiya: mabisa sa maliliit na dosis?

Sa kabila ng maraming pag-aaral, wala pa ring matibay na katibayan ang bisa ng homeopatiya sa pagpuksa sa mga parasitiko. Ngunit may mga nagsasabing kapaki-pakinabang ang homeopatikong remedyo sa maliliit na dosis dahil hindi ito nakasasama sa katawan. Karagdagan, mahihirapan kang maghanap ng mahusay na doktor sa homeopatiya na magrerekomenda sa iyo ng wastong dosis.

Lunas gamit ang halamang-gamot: kumulatibong epekto

Ang centaurium, yarrow, at carnation na pangluto ang mga pinakamabisang halamang-gamot laban sa mga parasitiko. Ginagamit ang mga ito sa mga unang yugto ng impeksiyon o bilang karagdagang pantulong sa mga pamamaraang hindi ginagamitan ng operasyon, at halos walang negatibong epekto sa katawan ang paggamit ng mga halamang-gamot.

Mga makabagong preparasyon: tayo ang magpapasya!

Ang Detoxic ang isa sa mga preparasyong ito. Ito ang pinakabagong lunas laban sa mga parasitiko. Kabilang sa mga komponent nito ang katas ng mga pinakamabisang halamang-gamot: centaurium, yarrow, at carnation, lahat ay mga natural na komponent. Dahil sa mga kapsulang ito na may tamang dosis, nagiging madali at maginhawa ang medikasyon. Natural at balanse ang mga makabagong preparasyon tulad ng Detoxic kaya halos wala kang mararamdamang negatibong epekto sa iyong katawan, at hindi mo na kailangan ang mahabang gamutan para ipanumbalik ang kalusugan.

Ano ang gagawin ko upang maiwasan ang pagbabalik ng mga parasitiko?

Pagkatapos ng gamutan, kailangan mong maging mas maingat upang maiwasan ang pagkakaroong muli ng impeksiyon.

Una, siguruhin mo ang kalinisan ng iyong katawan, panatilihing malinis ang iyong mga kamay at kubrekama, at linisin at lutuing mabuti ang mga produktong kakainin. Mahalaga ring gumawa ng mga paraan sa pag-iwas gamit ang mga preparasyon laban sa mga parasitikong bulate nang isang beses, o mahigit pa, sa isang taon. Ang mga makabagong preparasyon tulad ng Detoxic ang pinakamahusay na opsiyon dahil wala itong mga negatibong epekto sa katawan. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga parasitiko, gamitin ang preparasyon ayon sa rekomendasyon sa loob ng 10 araw.